# شعر

جمعه

جمعهء ساکت جمعهء متروک جمعهء چون کوچه های کهنه، غم انگیز جمعهء اندیشه های تنبل بیمار جمعهء خمیازه های موذی کشدار جمعهء بی انتظار جمعهء تسلیم   خانهء ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 458 بازدید