# دفتر_دیوار

فهرست2

گناه رؤیا نغمه درد گمشده اندوه پرست قربانی آرزو آبتنی سپیده عشق بر گور لیلی اعتراف یاد یکروز موج شوق اندوه تنهایی قصه ای در شب شکست نیاز شکوفه اندوه پاسخ دیوار ستیزه قهر تشنه ترس دنیای سایه ها
/ 0 نظر / 63 بازدید