آیئنه شکسته

دیروز به یاد تو و آن عشق دل انگیز

برپیکر خود پیرهن سبز نمودم

در آینه بر صورت خود خیره شدم باز

بند از سر گیسویم آهسته گشودم

 

عطر آوردم و بر سر و بر سینه فشاندم

چشمانم را نازکنان سرمه کشاندم

افشان کردم زلفم را بر شانه

در کنج لبم خالی آهسته نشاندم

 

گفتم به خود آنگاه صدافسوس که او نیست

تا مات شود زین همه افسونگری و ناز

چون پیرهن سبز ببیند به تن من

با خنده بگوید گه چه زیبا شده ای باز

 

او نیست که در مردمک چشم سیاهم

تا خیره شود عکس رخ خویس ببیند

این گیسوی افشان به چه کار آید امشب

کو پنجه او تا که در آن خانه گزیند

 

من خیره به آئنه و او گوش به من داشت

گفتم که چسان حل کنی این مشکل ما را

بشکست و فغان کرد که از شرح غم خویش

ای زن،چه بگویم،که شکستی دل مارا

/ 1 نظر / 81 بازدید
حضرت ظریفی

سلام! دوست عزیز این سرود « عطر آوردم و بر سر و بر سینه فشاندم چشمانم را نازکنان سرمه کشاندم افشان کردم زلفم را بر شانه در کنج لبم خالی آهسته نشاندم این سرود شاید در چاب که کمبود داشته ودر وزن نیز سکتگی دارد قابل دقت است. چون از شاعری فر هیخته ومطمئن هست جر ئت قلم زنی بر ان را بخود نمیدهم وصلاحیتبیهم ندارم اا میدانم که درین جا چیزی سر جایش نیست. در جای دیگر به وضاحت دیده میشود که: این گیسوی افشان به چه کار آید امشب درین مصراع حرف میم فراموش شده است باید چنین باشد: این گیسوی افشان به چه کار آیدم امشب که بدون میم سکته است. بر همین منوال خواستم باز نگری داشته باشید که این نوشتهام از روی اخلاص است دوست خوبم. عرض حر مت ظریفی