پائیز

ازچهره طبیعت افسونکار

بربسته ام دو چشم پر از غم را

تاننگرد نگاه تب آلودم

این جلوه های حسرت و ماتم را

 

پائیز،ای مسافر خاک آلوده

دردامنت چه چیز نهان داری

جزبرگ های مرده و خشکیده

دیگر چه ثروتی به جهان داری

 

جزغم چه می دهد به دل شاعر

سنگین غروب تیره و خاموشت؟

جزسردی و ملال چه می بخشد

برجان دردمند من آغوشت؟

 

در دامن سکوت غم افزایت

اندوه خفته می دهد آزارم

آن روزی گمشده می رقصد

درپرده های مبهم پندارم

 

پائیز،ای سرود خیال انگیز

پائیز،ای ترانه محنت بار

پائیز،ای تبسم افسرده

برچهره طبیعت افسونکار

/ 0 نظر / 143 بازدید