عصیان

به لب هایم مزن قفل خموشی

که در دل قصه ای ناگفته دارم

ز پایم باز کن بند گران را

کزین سودا دلی آشفته دارم

 

بیا ای مرد، ای موجود خود خواه

بیا بگشای درهای قفس را

اگر عمری به زندانم کشیدی

رها کن دیگرم این یک نفس را

 

منم آن مرغ،آن مرغی که دیریست

به سرا اندیشه پرواز دارم

سرودم ناله شد در سینه تنگ

به حسرتها سرآمد روزگارم

 

به لبهایم مزن قفل خموشی

که من باید بگویم راز خود را

به گوش مردم عالم رسانم

طنین آتشین آواز خود را

 

بیا بگشای در تا پر گشایم

به سوی آسمان روشن شعر

اگر بگذاریم پرواز کردن

گلی خواهم شدن در گلشن شعر

 

لبم با بوسه شیرینش از تو

تنم با بوی عطر آگینش از تو

نگاهم با شررهای نهانش

دلم با ناله خونینش از تو

 

ولی ای مرد، ای موجود خودخواه

مگو ننگ است این شعر تو ننگ است

بر آن شوریده حالان هیچ دانی

فضای این قفس تنگ است،تنگ است

 

مگو شعر تو سر تا پا گنه است

از این ننگ و گنه پیمانه ای ده

بهشت و حور و آب و کوثر از تو

مرا در قعر دوزخ خانه ای ده

 

کتابی، خلوتی، شعری، سکوتی

مرا مستی و سکر زندگانی است

چه غم گر در بهشتی ره ندارم

که در قلبم بهشتی جاودانی است

 

شبانگاهان که مه می رقصد آرام

میان آسمان گنگ و خاموش

تو در خوابی و من مست هوسها

تن مهتاب را گیرم در آغوش

 

نسیم از من هزاران بوسه بگرفت

هزاران بوسه بخشیدم به خورشید

در آن زندان که زندانبان تو بودی

شبی بنیادم از یک بوسه لرزید

 

بدور افکن حدیث نام،ای مرد

که ننگم لذتی مستانه داده

مرا می بخشد آن پروردگاری

که شاعر را دلی دیوانه داده

 

بیا بگشای در تا پر گشایم

به سوی آسمان روشن شعر

اگر بگذاریم پررواز کردن

گلی خواهم شدن در گلشن شعر

/ 1 نظر / 130 بازدید
حضرت ظریفی

سلام ! بلی دوسات این جا هم توجه کنید: ز پایم باز کن بد گران را باید نه بد بلکه(بند) باشد یعنی: ز پایم باز کن بند گران را جای دیگر به بینید دوست عزیز: بیا بگشای دردهای قفس را اینجا درد نیست بلکه (در )هست زیرا قفس بیجان بوده ودر دی ندارد بدون شک در اصل در بوده و حرف دال بدان اضافه نوشته شده است باید نوشته میشد: بیا بگشای درهای قفس را که حال معنی درست میشود. خوب دوست تا اینجا من اشاراتی داشتم که امید شما قناعت کرده باشید در خد متم به تکرار ها مخلصم عزیزم. ظریفی شاید اگر تا اخیر فر صتی داشتم ومیخواندم بیتر ازین به نظر میرسید که نا رسایی های دران هست. ظریفی